Naše psy nabízíme ke krytí / our dogs we offer for mating, contact: chilarious@seznam.cz

MultiCH. C.I.B. Sweet Melena´s Hey Joe

JCH. Hey B.J. Chilarious

MultiCH. George Clooney z Vřesu a kapradí

MultiCH. Bramver´s Love Me True


Naše naděje / Our hopefuls

 Cadbury Jaffa Queen´s Diamond

                Vangelis Chilarious


Quincy Jones Chilarious ( ve spoluvlastnictví / in co-owning )